PARAPHRASE TIẾNG ANH – NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG CÂU/TỪ ĐỒNG NGHĨA HIỆU QUẢ

Lời nói đầu Trong quá trình học tiếng Anh, nhất là với các bạn đã học lâu năm hoặc có ý định thi chứng chỉ tiếng Anh đều đã nghe đến cụm “paraphrase”. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về kỹ thuật Paraphrase và cách làm sao để paraphrasing, sử dụng từ/câu đồng nghĩa … Đọc tiếp PARAPHRASE TIẾNG ANH – NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG CÂU/TỪ ĐỒNG NGHĨA HIỆU QUẢ