THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN CHÍNH THỨC TỪ SUNUNI ACADEMY

Tài khoản 1. VIETINBANK – Chi nhánh Tràng An

Số tài khoản: 119625399999

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Anh ngữ Quốc Tế SunUni Academy

Tài khoản 2. BIDV – Chi nhánh Từ Liêm

Số tài khoản: 2170229868

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Anh ngữ Quốc Tế SunUni Academy

Tài khoản 3. MBBANK – Chi nhánh Sở giao dịch 1

Số tài khoản: 8621166688888

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Anh ngữ Quốc Tế SunUni Academy