THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN CHÍNH THỨC TỪ HỌC VIỆN SUNUNI

Tài khoản 1:

– Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Hà Thành
– Số tài khoản: 1116 0722 8686
– Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY

Tài khoản 2:

– Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Big C
– Số tài khoản: 1903 8333 540 681
– Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY

Tài khoản 3:

– Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Từ Liêm
– Số tài khoản: 2171 0000 229 868
– Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY

Tài khoản 4:

– Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) – Chi nhánh Hà Thành
– Số tài khoản: 2618 6666 8888
– Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY

Tài khoản 5:

– Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Hà Thành
– Số tài khoản: 68 523 8888
– Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI ACADEMY