THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN CHÍNH THỨC TỪ HỌC VIỆN SUNUNI

Tài khoản 1:
– Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
– Số tài khoản: 68 523 8888
– Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI

Tài khoản 2:
– Ngân hàng thương mại cổ phấn Á Châu (ACB)
– Số tài khoản : 2618 6666 8888
– Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ SUNUNI