Theo bảng xếp hạng của Webometrics, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số một Việt Nam và trong nhóm 1.000 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất.

Kết quả này theo bảng xếp hạng Webometricsdo Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) công bố.

Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì trong nhóm 1.000 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất với vị trí 959, tăng 41 bậc so với lần xếp hạng hồi tháng 01/2021.

Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 7/2021 (Nguồn: https://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam)

Cũng trong kỳ xếp hạng này, sự gia tăng vượt bậc của tiêu chí Impact (Mức độ ảnh hưởng) – từ xếp hạng 1651 ở tháng 1/2021 lên hạng 1289 ở tháng 7/2021 – đã cho thấy sự gia tăng trong phạm vi ảnh hưởng của website Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ đối với cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế mà còn đang tác động mạnh tới toàn xã hội.

Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 01/2021. Cụ thể, tiêu chí “Lượng tài nguyên số hóa” đã được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng, tiêu chí “Mức độ ảnh hưởng” có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí “Sự xuất sắc” có trọng số 40% và tiêu chí “Độ mở học thuật” có trọng số 10%.

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

icon-call
Gọi cho SunUni...
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn