Đến ngày 16/8, Hà Nội cùng 37 tỉnh, thành đã xác định ngày cho học sinh tựu trường năm học mới.

Ngày 16/8, UBND thành phố Hà Nội ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, các trường tựu trường sớm nhất từ 1/9. Thời gian tổ chức lễ khai giảng là 5/9.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long thông tin về thời gian năm học 2021-2022 đối với các cấp giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học cho học sinh tựu trường vào ngày 20/9. Đối với các cơ sở giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, học sinh lớp 9 và 12 tựu trường vào 6/9, các khối lớp còn lại vào 13/9.

Thời gian khai giảng năm học mới sẽ được quyết định khi các học sinh tập trung trở lại trường học.

Tại Lai Châu, học sinh lớp 1 tựu trường vào 23/8, các khối lớp còn lại vào 1/9.

Tại Lạng Sơn, học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ 23/8, các khối còn lại sớm nhất từ 1/9.

Trong ngày 16/8, UBND tỉnh Phú Yên cũng ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của các khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, các khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và khai giảng ngày 5/9. Năm học bắt đầu vào ngày 6/9.

Tại Quảng Ninh, Thái Bình, ngày tựu trường sớm nhất dự kiến là 1/9, riêng lớp 1 sớm nhất từ 23/8.

icon-call
Gọi cho SunUni...
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn