Về mặt tổng quan, các bước các bạn cần đi theo sẽ là:

  • Phân tích đề, lên dàn ý
  • Dựng khung bài
  • Kết nối 1 và 2 để tạo thành bài hoàn chỉnh

Chúng ta cùng phân tích đề bài này nhé: In this technological era, personal information is stored on computers by many companies. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

BƯỚC 1: PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI VÀ LÊN DÀN Ý (TRONG 5 PHÚT)

Đọc vị xem đề bài muốn hỏi gì thông qua các keywords. Sau khi có đầy đủ keywords, bạn cần nhanh chóng định hình cách xử lý trong các đoạn văn của thân bài. Cần lưu ý mỗi đoạn văn thân bài sẽ có một ý chính – central idea và cần được hỗ trợ bởi 2 supporting ideas.

Advantages

+ Company may learn from this data -> understand customers -> provide better products & services.

+ It is convenient for customers to use this data when they use products/services of the company e.g. use fingerprints to complete a transaction on an electronic wallet (such as Momo)

Disadvantages

+ Company may sell data to advertising agencies -> unwanted advertisements will be shown -> annoyance.

Hãy nhớ biến keywords thành checklist và brainstorm dựa vào đó. Khi brainstorm, nếu thành công đề cập và xử lý được keyword nào thì hãy đặt dấu tích bên cạnh keyword đó để đảm bảo không trả lời thiếu bất cứ phần nào của đề bài.

BƯỚC 2: DỰNG KHUNG BÀI

Một khung bài (skeleton) chuẩn sẽ bao gồm:

Introduction (mở bài). Các bạn có thể tham khảo 3 bước siêu gọn nhẹ viết mở bài IELTS Writing band 7.0-8.0 tại đây

The pracice of storing private information of users on companies’ servers is a major topic of concern these days. Although there are more benefits to consider for both the customers and the companies, the drawbacks in terms of date privacy seem greater.

Topic sentence 1 – Body paragraph 1:

The act of creating and maintaining a database of user information is beneficial in several respects.

Topic sentece 2 – Body paragraph 2:

Despite these advantages, when the personal data of a user is kept in a database, they may have to deal with more significant disadvantages.

Conclusion – Kết bài:

In summary, storing private data of users on the system of a company is a common practice that not only creates convenience for the users and helps the company improve customer experience. The advantages, however, are dwarfed by substantial disadvantages, including personal data security breach and the annoyance from advertisements the user has to experiecne when they are online.

Kỹ năng dựng skeleton thông thường không phụ thuộc nhiều vào chủ đề của đề bià hoặc các ý mà các bạn đã brainstorm. Nhưng nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào dạng bài – với mỗi một dạng bài, các bạn sẽ cần học được những CHỦ ĐIỂM NGÔN NGỮCÁCH DIỄN ĐẠT phù hợp để có thể dựng lên được skeleton:

Dạng Advantages and Disadvantages: Học cách diễn đạt về lợi ích, bất lợi.

Dạng Problem – solution: Học ngôn ngữ về nguyên nhân, tác động, kết quả, mối nguy hiểm, cách giải quyết.

Dạng Discussion: Học ngôn ngữ khách quan và chủ quan.

Dạng Opinion: Học ngôn ngữ quan điểm yếu và mạnh.

Để từ band 6 bước lên band 7, thì với mỗi dạng bài ở trên, các bạn cần sử dụng được 3-4 cách diễn đạt khác nhau trong bài.

BƯỚC 3: KẾT NỐI IDEAS TRONG DÀN Ý VỚI SKELETON VÀ HOÀN THIỆN BÀI (TRONG 15 PHÚT)

Với mỗi ý đã brainstorm chúng ta cần phát triển thành câu đầy đủ. Các bạn hãy nhớ chúng ta cần có từ vựng và ngữ pháp trọn vẹn ở band 6 nhé!

Kết nối câu với skeleton. Các câu cần được kết nối với nhau sử dụng liên từ, tùy theo logic mà chúng ta muốn: Cái này dẫn đến cái kia; Cái này là phương thức thực hiện cho cái kia; Cái này song song với cái kia; Cái này tương phản với cái kia…

The act of creating and maintaining a database of the personal information of users is beneficial in a few aspects. Utilising machine learning and big data technologies, a company may understand their customers better. This means that companies may provide better services or make products that exactly suit customer needs. In addition to this, it would be more convenient for users when they continue to use the product or service of that company. Those who use electronice wallets, for example, may get their online transactions done in a matter of seconds if their identity and biometric data are already on the system.

Despite these advantages, when the personal data of a user is kept on the database of their product or service provider, they may have to deal with more significant disadvantages. The first one is that companies may sell this data to advertising agencies, who will then use it to bombard the user with a huge number of advertisements on all digital media platforms and social networks, be it a news website or even Facebook. The result of this is often that the user is annoyed constantly when they use the Internet. From an information security perspective, this practice is even more problematic as there is a risk that sensitive data of the user is compromised. In this scenario, hackers may use the data they steal to blackmail the user or illegally withdraw money from the user’s bank accounts.

Như vậy, với việc áp dụng đầy đủ 3 bước các bạn đã có một essay trọn vẹn, và essay này chắc chắn đủ đáp ứng IELTS 7.0 trở lên. Đó là bởi vì nó đã:

  • Xử lý tất cả keywords và phát triển ý dựa trên keywords (bước 1)
  • Có một khung bài chặt chẽ (bước 2)
  • Tính kết nối giữa các ý (bước 3)

Chỉ cần các bạn tuân thủ đầy đủ 3 bước như trên và luyện tập thật nhiều, thì khả năng viết của các bạn sẽ còn tiến xa!

Share by Linh Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icon-call
Gọi cho SunUni...
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn